Överlevnad med typ 1-diabetes: Insulinlager, kosthållning och beredskap i SHTF-scenarier

Prepper med diabetes går igenom sitt förråd med insulin och utrustning

Förstå diabetes och insulin

Diabetes är en sjukdom där kroppen inte kan reglera blodsockernivån effektivt på grund av brist på eller ineffektiv användning av insulin, ett hormon som produceras av bukspottkörteln. Typ 1-diabetes, som ofta börjar i barndomen, innebär att kroppen inte kan producera något insulin alls.

Insulin är avgörande för att kroppens celler ska kunna ta upp och använda glukos, en typ av socker, som energi. Utan insulin kan glukos inte komma in i cellerna, vilket leder till höga blodsockernivåer och eventuellt allvarliga komplikationer.

Insulin är känsligt för temperatur och ljus och måste förvaras korrekt för att bibehålla sin effektivitet. I allmänhet rekommenderas att insulin förvaras i kylskåp vid en temperatur mellan 2-8 grader Celsius. Om det inte är möjligt, bör insulin förvaras i svalaste möjliga miljö, undan från direkt solljus.

Förberedelser inför en SHTF-situation

En viktig aspekt av att vara en prepper är att vara redo för alla tänkbara scenarier, inklusive de som kan påverka tillgången till viktiga mediciner som insulin. Detta innebär att man bör tänka på hur man skulle hantera en situation där tillgången till insulin skulle vara begränsad eller till och med obefintlig.

En metod är att skapa ett roterande lager av insulin, alltså att alltid ha en extra mängd insulin i reserv som används innan det går ut, och sedan ersätts med nytt insulin. På så sätt kan du försäkra dig om att du alltid har ett lager av fungerande insulin till hands.

En annan strategi är att investera i en kylbox som kan drivas av solceller. Dessa kylboxar kan hålla insulin kallt under längre perioder utan tillgång till traditionell el. Detta kan vara särskilt användbart i en situation där strömmen är avstängd eller otillgänglig.

Hantera diabetes utan insulin

Om du befinner dig i en situation där tillgången till insulin är otillgänglig, finns det några strategier som kan hjälpa till att hantera typ 1-diabetes. En viktig faktor att tänka på är kosten. Genom att äta en kost med lågt kolhydratintag kan du potentiellt minska behovet av insulin.

Men det är också viktigt att notera att detta är en tillfällig lösning. Utan insulin kommer en person med typ 1-diabetes att utveckla ketoacidos, ett potentiellt livshotande tillstånd där blodets pH-värde sjunker och kroppen börjar bryta ner fett i stället för socker för energi.

Lagar och regler kring insulin

I Sverige, som i många andra länder, är insulin ett receptbelagt läkemedel. Detta innebär att det bara kan köpas med ett läkarutskrivet recept. Det är olagligt att sälja eller köpa insulin utan recept.

Dessutom är det olagligt att lagra stora mängder receptbelagda läkemedel hemma enligt svensk lag. Dock kan lagen bortses från i en SHTF-situation (engelskt uttryck: when Shit Hits The Fan), där överlevnad tar prioritet över laglydnad.

Slutord

Att hantera typ 1-diabetes i en SHTF-situation kan vara en stor utmaning. Men med noggrann planering och förberedelse, samt en förståelse för hur man hanterar sjukdomen utan tillgång till insulin, kan du öka dina chanser att överleva. Kom ihåg att överlevnad ibland kan innebära att bryta mot reglerna, och att det viktigaste är att hålla dig själv och dina nära och kära säkra och friska.

Även om det kan vara svårt att tänka på, är det viktigt att vara beredd på det värsta. I en SHTF-situation kan det vara en fråga om liv och död. Genom att förbereda dig nu kan du ge dig själv den bästa chansen att överleva, oavsett vad framtiden har att erbjuda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *